Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Advenica – den högsta nivån av cybersäkerhet för kritisk data-in-motion

Advenicas erfarenhet, höga assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass höjer informationssäkerheten och borgar för ett effektivt och säkert informationsutbyte upp till Top Secret-klassning.

 • National security
  Advenica levererar högassuranslösningar och utvecklingsprojekt till försvarsmakter, underrättelsetjänster och säkerhetsmyndigheter i flera länder. Våra unika produkter är välbeprövade i fält och används för kommunikation upp till Top Secret-klassning.
  Read more
 • Offentlig sektor
  Advenica hjälper myndigheter, landsting, kommuner och andra offentliga verksamheter att skydda klassificerad information och säkerställa en fungerande infrastruktur. Våra unika produkter och tjänster höjer informationssäkerheten och borgar för ett effektivt och säkert informationsutbyte.
  Read more
 • Kritisk infrastruktur
  Advenica hjälper verksamheter och företag med ansvar för energiproduktion och -distribution, dricksvattenförsörjning, transporter, bank, finansmarknad, hälso- och sjukvård, digital infrastruktur och digitala tjänster. Våra lösningar höjer informationssäkerheten på ett unikt sätt och säkerställer en fungerade infrastruktur.
  Read more
 • Företag
  Advenica hjälper företag och organisationer att få full utväxling av digitaliseringen utan att äventyra information som är värdefull för befintlig och framtida verksamhet. Våra unika produkter och tjänster höjer informationssäkerheten och borgar för ett effektivt och säkert informationsutbyte.
  Read more

Se Advenicas video

 • See all
 • National Security
 • Public sector
 • Critical infrastructure
 • Corporate
 • Se Advenicas video

 • Advenica - The highest level of cybersecurity
 • Cybersecurity in critical infrastructure
 • National Security – Protecting countries and people
 • Advenica Assurance – The complete cybersecurity service
 • Join Advenica - Develop cybersecurity for critical data in motion
 • Ensure your communication privacy with SecuriConnect