Hoppa till huvudinnehåll

Intelligence assured

Prenumerera på framtida blogginlägg via vårt nyhetsbrev

Läs mer om hur vi hanterar personlig information

Advenica

Det är ingen hemlighet att organisationer har fysiska tillgångar som kräver skydd. På samma sätt har de även värdefull eller till och med säkerhetsklassad information som förvaras på känsliga nätverk och som även de behöver skyddas. Ett sätt att säkerställa detta på, är genom att isolera nätverken och göra dem oåtkomliga för alla andra externa nätverk.

Det finns dock tillfällen när du vill och behöver överföra information mellan dessa nätverk, oavsett hur känsliga de är. Hur kan du som operatör inom kritisk infrastruktur skicka information utan att riskera nätverkets integritet, och hur kan du som verksam inom försvarsindustrin samla in känslig information och samtidigt bibehålla nätverkets konfidentialitet? I båda fallen krävs en lösning med hög assurans, som exempelvis en datadiod.

what is a data diode

En datadiod är en hårdvaruenhet. Den placeras mellan två nätverk som har olika säkerhetsnivåer och kontrollerar informationsflödet. En datadiod är en cybersäkerhetslösning som säkerställer att information endast kan överföras i en riktning.

Hur fungerar det?

En optisk fiber med en sändare på ena sidan och en mottagare på den andra säkerställer att data endast kan överföras i en framåtgående riktning och aldrig bakåt. Det innebär att tvåvägsöverföring inte går att genomföra, på så sätt förhindras dataläckage och manipulation.

Om en datadiod är riktad ut från nätverket med höga säkerhetskrav mot ett nätverk med lägre säkerhet kan data överföras samtidigt som nätverket förblir skyddat. Genom att överföra information via en datadiod är du garanterad att ingen annan kan använda samma anslutning i motsatt riktning för att komma åt det säkra nätverket och manipulera dess miljö.

En enkelriktad lösning säkerställer att nätverkets integritet kvarstår.

En datadiod kan även riktas in mot det säkra nätverket. I dessa fall är det mest sannolikt att du vill samla in information av något slag från ett annat nätverk. Säkerhetsrisken som uppstår är hur du samlar in informationen och samtidigt ser till att ingen känslig data från ditt nätverk läcker ut via den här kanalen. En datadiod säkerställer nätverkets konfidentialitet genom att förhindra läckage från att ske.

one way road

Att garantera ett enkelriktat informationsflöde innebär att känslig information kan skickas utan att nätverkets integritet eller konfidentialitet riskeras, beroende på hur dioden används. En annan fördel beror på datadiodens teknologiska uppbyggnad. Tack vare att den är baserad på hårdvara, istället för mjukvara, kan den inte attackeras av skadlig kod och därmed förhindras intrång. En datadiod ser till att du kan överföra data utan att riskera nätverkets säkerhet.

Ett säkert sätt att överföra data

I och med digitaliseringen och den ökade mängden sofistikerade cyberattacker är det inte längre bara de som är verksamma inom försvarsorganisationer eller kritisk infrastruktur som behöver skydda sin data. Det är nu upp till alla organisationer med säkerhetskänslig eller konfidentiell information att välja en lösning som tillåter dig att överföra data på ett säkert sätt.

Advenica

Försvarskunderna har strikta krav

Inte alla kan vara en producent till försvarsindustrin. Att utforma, utveckla och producera produkter för det nationella säkerhetssegmentet kräver kontroll av alla aspekter i utvecklingsprojekt samt alla aspekter av produkten. Ingen fråga kan lämnas öppen, svar måste lämnas på allt.

Frågorna spänner från "vem har tillgång till förändring av designen?" och "har produktionspersonalen rätt säkerhetsklarering?" Till "hur kan man se till att det inte finns några hemliga kanaler?" Och "hur ser vi till att ett internt misslyckande fångas upp och inte påverkar säkerheten?".

trusted

Högassuranslösningar krävs

Försvarsindustrin kräver högassuranslösningar. Assurans är något som måste inkluderas från början i en produktdesign genom rätt utvecklingsprocesser och säkerhetsmekanismer. Det kan inte läggas till eller testas efteråt.

Högassuranslösningar är mycket mer än den tekniska funktionaliteten som en produkt erbjuder.

Varje steg i utvecklingen, från design till eftermarknad, måste styras för att säkerställa hög assurans.

Alla kunder kan dra nytta av detta kunnande

Eftersom vi är en betrodd leverantör till försvarsorganisationer har våra produkter blivit väl beprövade i mycket operativa miljöer, de har flera säkerhetsfunktioner för att möta försvarsrelaterade hot och används för kommunikation upp till TOP SECRET.

top secret

Denna kunskap använder vi dagligen när vi utformar lösningar för alla kunder, inom alla segment, inklusive kritisk infrastruktur och den privata sektorn. Med våra produkter och tjänster kan kunderna dra full nytta av digitaliseringen utan att äventyra säkerheten. Eftersom våra produkter är framtidssäkra, är dagens kritiska information väl skyddad även med morgondagens tekniska utveckling.

Vill du lära dig mer om våra högassuranslösningar för cybersäkerhet?

Besök vår produktöversikt