Hoppa till huvudinnehåll

Compliance

Fem affärsfördelar med att uppfylla regelverken kring informationssäkerhet

Så kallade ransomware-attacker sker oftare än någonsin.

2019-11-21

Säkerställ att du gör rätt - 4 tips gällande informationssäkerhet för bolag som omfattas av säkerhetsskyddslagen

Ny lag och många nya krav – det är många bolag som känner att de inte riktigt har hunnit med när det gäller arbetet med informationssäkerhet. Detta trots att de nya reglerna kräver det av dem.

2019-10-24

NIS-direktivet – vi kan hjälpa er att efterleva det

Nu är det 1 år sedan NIS-direktivet trädde i kraft i Sverige. Direktivets syfte är att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska arbeta med riskbaserad säkerhet.

2019-08-22

Har du koll på NIS-direktivet?

NIS-direktivet genomfördes 2018 i Sverige och för att direktivet skulle bli giltigt i svensk rätt behövde det införlivas i den svenska rättsordningen.

2019-05-28

Försvaret behöver betrodda cybersäkerhetslösningar - gör du?

Försvarskunderna har strikta krav

Inte alla kan vara en producent till försvarsindustrin.

2019-02-14

Så blir cyberåret 2019

Jonas Dellenvall, Advenicas CTO, delar med sig av sin syn på det kommande säkerhetsåret.

2019-01-15

Blir den stökiga parlamentariska situationen en säkerhetsrisk?

Mycket av Sveriges säkerhet regleras av säkerhetsskyddslagen. I april nästa år kommer en uppdaterad version.

2018-12-17

Tar vi cybersäkerheten på tillräckligt stort allvar?

Det finns många exempel på företag och organisationer som har fått betala ett högt pris, såväl finansiellt som anseendemässigt, till följd av bristande informationssäkerhet.

2018-08-27

Den perfekta stormen är på väg, vem bryr sig?

Hur ser väderprognosen ut för kritisk infrastruktur? Tre faktorer påskyndar utvecklingen extra mycket. I maj 2018 kolliderar flera fenomen inom cybervärlden som kan få stora konsekvenser.

2017-10-27

Remissvar av betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Advenica har lämnat synpunkter på NIS-utredningens betänkande (SOU 2017:36).

2017-08-14

NIS-direktivet kräver en högre säkerhetsnivå

Knappt har trycksvärtan svalnat på GDPR förrän det är dags för nästa direktiv inom informationssäkerhetsområdet: NIS-direktivet. The Directive on security of network and information systems

2017-04-19

Varför vi väljer assurans framför säkerhet

Att "någonting är säkert" är en egenskap som blir allt mer åtråvärd.

2016-12-07

Bevisbar säkerhet

Tänk dig en framtid där du i ett projekt specificerar de säkerhetskritiska egenskaper som du vill att din nya mjukvara ska ha och vid leverans får du ett matematiskt bevis för att din nya mjukvara

2016-10-04

Nu förhöjs nivån av IT-säkerhet ytterligare

Det händer en hel del rörande informations- och cybersäkerhet i både EU och i Sverige. Det går inte blixtrande snabbt men initiativ och förberedelser under de senaste åren börjar nu ge frukt.

2016-04-07

cPPP för cybersäkerhet

En undersökning på uppdrag av EU-kommissionen visar att den europeiska marknaden inom cybersäkerhet domineras av en liten grupp icke-europeiska aktör

2016-03-03

Advenicas remissvar på SOU 2015:23

Vi vill delge Advenicas nyligen inskickade remisssvar på Statens offentliga utredningar 2015:23, Informations- och cybersäkerhet i Sverige.

2015-10-09