Hoppa till huvudinnehåll

Critical Infrastructure

Hur man gör en säker överföring av SCADA-information

SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition) används för övervakning och styrning av processer inom industrin och i kritisk infrastruktur.

2020-05-27

Hur energisektorn kan säkra driften och ett fungerande samhälle

Med alltmer frekventa och aggressiva cyberattacker är sårbarheter i IT-arkitektur en allvarlig risk idag.

2020-02-05

Låg cybersäkerhetsmedvetenhet i olje- och gasindustrin - en stor miljörisk

En cyberattack på kontrollsystem inom olje- och gasindustrin kan leda till allvarliga konsekvenser för människors säkerhet och för miljön i form av utbrott, explosioner, bränder, utsläpp och spill.

2020-01-14

Så uppnår du SCADA-säkerhet

Historiskt har OT-system såsom SCADA varit helt frikopplade från omvärlden. I takt med samhällets digitalisering har behovet att koppla samman OT-system med IT-systemen ökat.

2019-10-10

Klarar Sverige ett större strömavbrott? Vad kan vi göra för att vara bättre förberedda?

I TV-serien “Nedsläckt land” på SVT slås hela elproduktionen i Sverige ut av en solstorm. Effekterna av bristen på el blir enorma.

2019-09-05

Hur säkrar din organisation informationssäkerheten i ICS- och SCADA system?

NIS direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen ställer nya, högre krav på bolag inom kritisk infrastruktur vad gäller

2019-08-13

Vad är en datadiod och hur fungerar den?

Det är ingen hemlighet att organisationer har fysiska tillgångar som kräver skydd.

2019-02-19

Behåll säkerheten, även vid arbete på distans!

Varje dag arbetar de flesta av oss med flera olika system. Via vår dator och andra digitala enheter kommer vi åt information som egentligen befinner sig fysiskt på en helt annan plats.

2019-02-08

Fyra skäl att satsa på framtidssäkra lösningar redan idag

Med en hotbild som ständigt växer behöver alla idag vara medvetna om risken för en cyberattack och förhålla sig till konsekvenserna av otillräcklig säkerhet.

2019-01-28

Så blir cyberåret 2019

Jonas Dellenvall, Advenicas CTO, delar med sig av sin syn på det kommande säkerhetsåret.

2019-01-15

Remissvar av betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Advenica har lämnat synpunkter på NIS-utredningens betänkande (SOU 2017:36).

2017-08-14

Industroyer - det senaste i raden av IT-säkerhetshot. Skulle Sverige klara sig?

Vem är det egentligen som stänger ner vår energiförsörjning?

På de flesta områden försöker vi lära oss av våra misstag.

2017-06-13

Svårt att bygga stabilt på bristande säkerhetsgrund

WannaCry - Sitt ner i bilen!

Låt oss börja med en liten parantes...

2017-05-18

Advenica kommenterar NIS-direktivets införandeutredning

Advenicas CTO Jonas Dellenvall har gått igenom den 355 sidor långa utredningen om införande av NIS-direktivet som nyligen har överlämnats till regeringen.

2017-05-10

Hög tid att Sverige kraftsamlar också mot det digitala terrorhotet

Regeringen måste ta det digitala terrorhotet på allvar. Det skriver Jonas Dellenvall, CTO på IT-säkerhetsföretaget Advenica.

2017-04-27

NIS-direktivet kräver en högre säkerhetsnivå

Knappt har trycksvärtan svalnat på GDPR förrän det är dags för nästa direktiv inom informationssäkerhetsområdet: NIS-direktivet. The Directive on security of network and information systems

2017-04-19

Kommentar till IT-säkerhetsindex

Vid en fördjupad analys av rapporten Svenskt IT-säkerhetsindex, som utfördes under perioden juni-september 2016, identifierades en gr

2017-02-14

Bevisbar säkerhet

Tänk dig en framtid där du i ett projekt specificerar de säkerhetskritiska egenskaper som du vill att din nya mjukvara ska ha och vid leverans får du ett matematiskt bevis för att din nya mjukvara

2016-10-04

Nödvändigt med IT-incidentrapportering

Obligatorisk IT-incidentrapportering införders i april 2016 för statliga myndigheter.

2016-07-06

Energisäkerhetsportalens hotkatalog

Nyttigt för alla på Energisäkerhetsportalen

Under sektionen "Advenica tipsar" fanns i vårt förra nyhetsbrev en länk till Energisäkerhetsp

Nu förhöjs nivån av IT-säkerhet ytterligare

Det händer en hel del rörande informations- och cybersäkerhet i både EU och i Sverige. Det går inte blixtrande snabbt men initiativ och förberedelser under de senaste åren börjar nu ge frukt.

2016-04-07

Skydd av SCADA-system

I december 2015 utsattes flera energibolag i Ukraina för en synkroniserad cybersäkerhetsattack som stängde ner stora delar av deras energiförsörjning.

2016-03-11

Digitalisering kräver informationssäkerhet

Digitalisering är ett angeläget ämne inom kritisk infrastruktur av många skäl.

2016-03-04

cPPP för cybersäkerhet

En undersökning på uppdrag av EU-kommissionen visar att den europeiska marknaden inom cybersäkerhet domineras av en liten grupp icke-europeiska aktör

2016-03-03

Angående cybersäkerhet i energisektorn

Mycket av det som tas upp i Dagens Industris nyligen publicerade artikel Elen ett mål för sabotörer om