Hoppa till huvudinnehåll

Digital responsibility

Använder du den bästa metoden för att förhindra informationsläckage?

Cybersäkerhetsförsvar i dagens uppkopplade värld måste byggas i flera lager.

2020-04-28

Cybersäkerhetstrender för 2020

Digitaliseringen spelar en mycket viktig roll i vårt moderna samhälle eftersom den gör att vi kan minska kostnader och öka flexibiliteten samtidigt som den kan ge dig en konkurrensfördel.

2020-03-05

Hur kommer man igång med arbetet med informationssäkerhet?

Dagens digitala värld ställer nya, högre krav på informationssäkerhet.

2020-02-20

Säkerhetskultur - en viktig del av cybersäkerheten

Cybersäkerhet är idag inte bara en teknisk utmaning utan även en mänsklig utmaning – en fråga om säkerhetskultur.

2020-01-23

Så säkrar du ledningens engagemang för informationssäkerhet

Digitaliseringen gör att informationssäkerhet är ett område som blir allt viktigare.

2019-11-05

Är din säkerhetslösning framtidssäkrad?

Det finns idag många leverantörer av olika lösningar för informationssäkerhet. Men vet du hur framtidssäkrad den lösning du väljer att investera i faktiskt är?

2019-09-17

Tar vi cybersäkerheten på tillräckligt stort allvar?

Det finns många exempel på företag och organisationer som har fått betala ett högt pris, såväl finansiellt som anseendemässigt, till följd av bristande informationssäkerhet.

2018-08-27

Historien om trojanska hästen ur ett IT-säkerhetsperspektiv

I legenden om det Trojanska kriget berättas det om hur grekerna lurade sina motståndare med hjälp av en så kallad trojansk häst.

2018-06-12

Cybersäkerhet börjar från toppen

Att företag köps, säljs, slås samman och delas upp är en marknadsekonomisk självklarhet.

2017-03-14

Kommentar till IT-säkerhetsindex

Vid en fördjupad analys av rapporten Svenskt IT-säkerhetsindex, som utfördes under perioden juni-september 2016, identifierades en gr

2017-02-14

Dags för nyckeltal inom cybersäkerhet

Vad krävs för att mäta digitalt ansvar?

Hur ska man i ledningsgrupper och styrelser hantera diskussionen kring hur man tar sitt digitala ansvar?

2016-12-08

Varför ta ett digitalt ansvar?

Att ta ett digitalt ansvar innebär att arbeta på ett proaktivt och hållbart sätt med informationshantering.

2016-11-08

Hur du kan ta digitalt ansvar

Att ta ett digitalt ansvar innebär att arbeta på ett proaktivt och hållbart sätt med informationshantering.

2016-10-05