Boka en föreläsning

Advenica erbjuder föreläsningar inom en rad olika ämnen

Önskar du att boka en föreläsning eller är du intresserad av att veta mer, vänligen använd kontaktformuläret nedan för en offertförfrågan eller maila till oss på rsvp@advenica.com

Våra föreläsningar är vanligtvis 60 minuter långa och vi kan kombinera nedanstående ämnen efter önskemål.

 

Digitalt ansvar – Vilka är fördelarna och hur når jag dit?

De positiva följderna av att ta sitt digitala ansvar är många och innefattar bland annat ökade intäkter, arbetseffektiviseringar tack vare bättre informationsflöden och efterlevnad av de många regulatoriska krav som finns. Det är en förutsättning att organisationer tar sitt digitala ansvar genom att säkerställa att rätt information blir tillgänglig för rätt person eller system och att den informationen under inga omständigheter hamnar i orätta händer. Det krävs att man tänker på det digitala ansvaret när processer automatiseras och att man respekterar de krav som finns på hur t.ex. personuppgifter ska hanteras även när det sker i stora volymer.

Föreläsningen omfattar hur man som verksamhet kan ta sitt digitala ansvar, vilka fördelar som finns, hur man kan göra det till en naturlig del av verksamheten och arbeta på ett proaktivt och hållbart sätt med sin informationshantering.

"Digitalt ansvar är motorn, bromsen och ratten när ditt företag såväl som vårt samhälle navigerar sig framåt mot en lysande digital framtid."

Föreläsare: Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica

 

GDPR – Ett hot som kan vändas till en möjlighet

GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya dataintegritetslagstiftning som börjar att gälla inom EU från och med 28. maj 2018. Förordningen berör samtliga som hanterar personuppgifter, eller uppgifter som kan kopplas till en individ. Alla som bedriver verksamhet inom EU eller riktat till EUs medborgare berörs. En organisation kan riskera att bli bötfälld med 4 procent av sin globala omsättning och 20 miljoner euro om man misslyckas med att följa lagen. GDPR är en utvidgning av personuppgiftslagen och ska skydda konsumenters integritet.

Föreläsningen omfattar vad GDPR innebär och hur man som verksamhet kan förbereda sig för GDPR på bästa sätt genom: Privacy by design, Sektionering, Automatisering, Spårbarhet, Underleverantörer och outsourcing. Under föreläsningen går vi också igenom ett antal rättigheter som regelverket omfattar för enskilde, som innebär korresponderande skyldigheter för den som hanterar personuppgifter. Vi tar även upp några handfasta tips om aktiviteter, där många kan initieras parallellt med utredningsarbetet och vilka möjligheter den nya lagstiftningen kan öppna upp för.

Föreläsare: Jonas Dellenvall, CTO, Advenica

 

Cybersäkerhet 

Cybersäkerhet kan kopplas till många olika saker men för Advenica, handlar det främst om att möjliggöra säkert informationsutbyte. Cybersäkerhet ska förhindra intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggöra samverkan inom nationer, organisationer och system.

Föreläsningen kommer besvara frågor som: hur har digitaliseringen förändrat arbetsgången och kundernas behov av cybersäkerhet? Vilka är de största möjligheterna och hoten som vi ser? Vilka trender tror vi blir en game-changer och varför? Om cybersäkerhet är så pass utbrett, hur kommer det sig att attackerna blir fler och vad ska man vara uppmärksam på som verksamhet?

Under föreläsningen kommer deltagarna även ha möjlighet att ställa egna frågor.

Föreläsare: Representant från Advenica utses vid återkoppling