Certifieringar och godkännanden

Vår stolthet, din trygghet

Vi är stolta över vår avancerade säkerhetsteknik, spetsteknologi och över att vi har mer än 20 års erfarenhet inom säkerhetsområdet. Under åren har lösningar för hög informationssäkerhet från Advenica (tidigare känt under namnet Business Security) getts flera prestigefyllda godkännanden av EU, nationella certifieringsorgan och internationella certifieringsorgan för IT-säkerhet.

Här följer en växande förteckning över aktuella godkännanden och ackrediteringar:
 

EU

Advenica tillhör en mycket begränsad grupp av företag som godkänts för sina krypteringsprodukter som en del av EU:s klassificering upp till och inklusive SECRET UE/EU SECRET.

Nationell utvärderare: Sveriges kryptogodkännande myndighet.

Andrapartsutvärderare: Netherlands National Communications Security Agency (NBV).

Fullständig information finns på webbsidan för EU:s råd.
 

TEMPEST

Vår kryptering har tilldelats klassen SDIP 27 Nivå A, den mest krävande standarden bland TEMPEST:s 3 nivåer av skyddskrav.

 

Svensk försvarsmakt

Vår kryptering har erhållit godkännande för nationell användning upp till och inklusive Svensk HEMLIG/TOP SECRET och NATO CONFIDENTIAL.

 

Common Criteria

Vår kryptering har utvecklats enligt Common Criteria säkerhetsnivå EAL4+.

 

Amerikanskt patent på Three Domain Separation

Sedan april 2015 är Advenicas lösning Three Domain Separation patenterad i USA. Teknologin är en unik innovation som förhindrar IT-administratörers tillgång till känslig information. Patentet är beviljat av United States Patent and Trademark Office. Patentnummer 9015825.

 

Organisationscertifieringar

Vi har förbundit oss att allt vårt arbete ska hålla en så hög standard att det tillgodoser och överträffar våra kunders och andra intressenters behov. Vi tillämpar därför internationella standarder för kvalitets- och miljöstyrningssystem.

 

 

ISO 14001:2004

Vårt certifikat för miljöstyrning hjälper oss att minimera och kontinuerligt förbättra vår påverkan på miljön och att följa gällande lagstiftning.

 

ISO 9001:2008

Som en ISO 9001-certifierad organisation har vi implementerat kraven för kvalitetsstyrningssystem i hela företaget så att det hjälper oss att förbättra vår verksamhet och öka kundernas belåtenhet.

 

Relaterade nerladdningar

ISO14001 Certificate
ISO9001 Certificate