Hoppa till huvudinnehåll

Cross Domain Solutions

Vi gör det omöjliga informationsutbytet möjligt

Dagligen fylls nyhetsflödet med rapporter om cyberhot och attacker som kommer såväl inifrån som utifrån organisationer. Med den ökade förekomsten och komplexiteten av dessa hot arbetas det på många håll med att tekniskt möta säkerhetsutmaningen.

Vi menar att nytänkande behöver tillämpas för att bemöta denna genomgripande säkerhetsutmaning. Det är dags att spelreglerna förändras när det gäller säkerhet. Traditionella lösningar bygger på en defensiv strategi som utgår ifrån att hålla skadlig information ute, men alltför ofta förhindras därmed den användbara informationen från att passera. Denna strategi passar inte den digitala utvecklingen. Därför förespråkar vi lösningar som fokuserar på och möjliggör säkra informationsutbyten och informationsflöden. 

Advenicas lösningar inom produktfamiljen Cross Domain Solutions säkerställer ett kontrollerat informationsflöde mellan olika IT-system med hög assurans. Våra lösningar är designade med en offensiv strategi i åtanke. Denna strategi innebär att vi utgår från att säkerställa att den godkända informationen kan utbytas medan den fientliga hålls utanför.

Digital säkerhet

Förmågan och behovet av att dela olika typer av information är central i den digitala världen. Med digital säkerhet i fokus vet vi att lösningar som bygger på assurans är nyckeln till framgång. Vi är övertygade om att bra lösningar för säkra informationsutbyten ger en större organisatorisk nytta. Med våra lösningar kan vi hjälpa dig

  • att skapa nya intäkter genom att reducera förekomsten av interna silos vilket möjliggör samverkan och innovation
  • att kostnadsoptimera genom att förbättra arbetsflöden
  • att eliminera manuell interaktion som minskar risken för mänskliga misstag
  • att underlätta regelverksefterlevnad genom att möjliggöra strikta policykontroller
  • att få spårbarhet, revisionshistorik i realtid samt möjligheter till rapportering