Hoppa till huvudinnehåll

Digitalt ansvar

Det finns en ökande oro kring hur säkra informationsutbyten ska upprättas. Företagsledningar måste börja reflektera över om och hur de tar sitt digitala ansvar. Ansvaret innebär att arbeta på ett proaktivt och hållbart sätt med sin informationshantering.

Vi strävar efter att organisationer ska uppnå digital frihet i all kommunikation. Med det menar vi att ansvarsfull informationshantering ger friheten att verka för att nå livskraftiga och hållbara verksamheter som öppnar upp för innovationer och nya intäktsmöjligheter.

Dessutom tror vi att säkra informationsflöden är på god väg att bli en nödvändighet för att respekteras som en attraktiv arbetsgivare.

Informationshantering ska ses som en del av CSR

Det krävs en förändring i hållbarhetsarbetet, där informationshanteringen bör vävas in som en aspekt att addera till de mer traditionella parametrarna inom CSR (Corporate Social Responsibility) såsom miljö, arbetsförhållanden etc. Dessutom behöver informationssäkerhet bli ett ämne som diskuteras och prioriteras i större utsträckning i styrelserummen och i ledningsgrupper.

Den informationssäkerhet som behövs behöver inte innebära komplexitet, det handlar snarare om att hitta nya smarta tillämpningar för utbytet av information. Här kan Advenica bidra med innovativa lösningar.