Hoppa till huvudinnehåll

Vad är digitalt ansvar?

Företag måste tänka på hur de tar sitt digitala ansvar. Detta ansvar innebär att arbeta med informationshantering på ett proaktivt och hållbart sätt.

Det finns en ökande oro kring hur säkra informationsutbyten ska upprättas. Företagsledningar måste börja reflektera över om och hur de tar sitt digitala ansvar. Ansvaret innebär att arbeta på ett proaktivt och hållbart sätt med sin informationshantering.

Vi strävar efter att organisationer ska uppnå digital frihet i all kommunikation. Med det menar vi att ansvarsfull informationshantering ger friheten att verka för att nå livskraftiga och hållbara verksamheter som öppnar upp för innovationer och nya intäktsmöjligheter.

Dessutom tror vi att säkra informationsflöden är på god väg att bli en nödvändighet för att respekteras som en attraktiv arbetsgivare.

vad ar digitalt ansvar

Informationshantering ska ses som en del av CSR

Det krävs en förändring i hållbarhetsarbetet, där informationshanteringen bör vävas in som en aspekt att addera till de mer traditionella parametrarna inom CSR (Corporate Social Responsibility) såsom miljö, arbetsförhållanden etc. Dessutom behöver informationssäkerhet bli ett ämne som diskuteras och prioriteras i större utsträckning i styrelserummen och i ledningsgrupper.

Så vad innebär digitalt ansvar?

Det digitala ansvaret bör ses som ett behov av att "göra gott" med din digitala teknik och dina digitaliseringsinsatser. Detta kräver en balanserad och medveten prioritering mellan tre delvis motstridiga hörnstenar:

  • Digital funktionalitet
  • Digital integritet
  • Digital hållbarhet

Vid varje beslut bör det digitala ansvaret tvinga fram en strategisk syn så att det skapas en balans mellan den digitala funktionaliteten som införts och dess kortvariga och långsiktiga effekt på digital integritet och digital hållbarhet.

Ansvaret sträcker sig till mer än innevarande år. Du måste ta ansvar för eventuell framtida användning och missbruk av din insamlade data och din implementerade funktionalitet. Om dina handlingar idag skulle kunna användas på ett fientligt sätt av morgondagens aktörer, bör du använda en försiktighetsprincip idag. Om din teknik kan missbrukas i morgon, är du ansvarig idag.

Framtidssäkra lösningar hjälper dig att ta ditt digitala ansvar

Framtidssäkra lösningar för informationssäkerhet - det är vad du behöver för att kunna ta ditt fulla digitala ansvar. Detta innebär att du måste se till att din leverantör har en arbetsmetod som innebär att de kommer att fortsätta att vara digitalt ansvariga. Ger de dig säkerhetsuppdateringar under hela produktlivscykeln? Är deras produkt/lösning framtidssäker? Det här är viktiga frågor du behöver ställa din leverantör av informations-säkerhetslösningar.

Digitalt ansvar - mer än teknik

Med innovativa och framtidssäkra teknologilösningar har du rätt verktyg för att ta ditt digitala ansvar. Informationssäkerhet innebär dock mer än teknik. Människor och processer är lika viktiga för att lyckas. Hållbart skydd kräver systematiskt och kontinuerligt arbete baserat på tillgångar, hot och risker.

Det första steget är att förstå vilken information som är viktig för företaget. En risk- och säkerhetsanalys hjälper dig att identifiera problemen samt specificera och prioritera nödvändiga åtgärder.

Men hur villig du än är att skydda din information så är det inte praktiskt eller ekonomiskt motiverat att skydda all information på samma sätt och nästa steg är därför att fatta några beslut baserade på analysen.
 

Vill du läsa mer om digitalt ansvar?

För att läsa mer om de olika delarna av digitalt ansvar och var du ska börja, ladda ner vårt White Paper #05 Digital Responsibility - the only viable way forward.

Om du behöver lite vägledning om digitalt ansvarsfullt är du välkommen att kontakta oss