Hoppa till huvudinnehåll

Försäkra ditt företags dagliga verksamhet och framtida värde

Näringslivet är en direkt måltavla för många cyberattacker, vilket gör det strategiskt och taktiskt klokt att skydda den information som ditt företag inte har råd att förlora. Verksamheter som är beroende av IT-system för drift, övervakning och styrning är särskilt utsatta. Otillräcklig säkerhet äventyrar inte bara dagens konkurrenskraft utan även framtidsutsikterna.

Intresserad av att höja informationssäkerheten?

Ja, jag vill veta hur Advenica kan identifiera sårbarheter i vår IT-arkitektur och hjälpa oss att vidta effektiva cybersäkerhetsåtgärder.
Mitt namn är och jag är
Kontakta mig på eller
Jag godkänner att Advenica kontaktar mig.

 
Läs mer om hur vi hanterar personlig information

Lösningar som tar hand om affärerna

GDPR och NIS-direktivet skärper kraven på hur information hanteras och skyddas från 2018. 2019 kommer företag i Sverige även att påverkas av den nya säkerhetsskyddslagen. Leverantörer och partners kommer att granskas djupare; bara de som kan påvisa goda processer och säkerhetspraxis kommer att godkännas.

Advenica hjälper ditt företag att snabbt höja informationssäkerheten så att affärskritiska produktionsmiljöer inte drabbas vid en cyberattack. Som ett första led analyserar vi den befintliga IT-säkerheten. Vi kan också identifiera skyddsvärd information och rekommendera effektivare informationssäkerhetsprocesser. Bland våra lösningar finns datadioder som gör datatrafik enkelriktad, vilket eliminerar risken för informationsläckage till exempel mellan ERP-system och operativsystem.