Hoppa till huvudinnehåll

Integration med assurans

Inom många verksamheter pågår en febril aktivitet att integrera mellan nya och gamla system som ett led i att bli konkurrenskraftiga och skapa mervärden för kunder och andra aktörer.

Oavsett vilken teknik som används eller vilken blandning av infrastruktur som krävs behöver man bedöma effekten på informationssäkerheten när dessa system, som typiskt hanterar fundamentalt olika information, ska utbyta mer eller mindre begränsad mängd av denna information. Med andra ord, det förutsätter en policy som definierar vilken information som ska utbytas och i vilken riktning.

Identifiera din mest värdefulla information

Integration bör göras utifrån vilken information som behöver delas för att skapa konkurrenskraft och effektivitet, inte vilken teknisk lösning som finns till hands. Fokusera på att identifiera relevant informationsinnehåll, vem som har rätt att skicka eller ta emot informationen och hur det ska säkerställas att det inte utgör en risk för intrång, dataläckage eller integritetsaspekter.

Den informationssäkerhet som behövs behöver inte innebära komplexitet, det handlar snarare om att hitta nya smarta tillämpningar för utbytet av information. Här kan Advenica bidra med innovativa lösningar.