Hoppa till huvudinnehåll

Ledning

Presentation av Advenicas ledningsgrupp.

Marie Bengtsson

Marie Bengtsson, CFO and acting CEO

Anställd sedan 2014.

Utbildning: Civilekonom med examen från International University of Monaco 

Marie Bengtsson har jobbat som ekonomichef under stora delar av sitt yrkesliv. Närmast innan anställningen på Advenica arbetade Marie på Fitness24Seven med att bl.a. bygga upp ekonomifunktionen och var delaktig under fyra år i den enorma tillväxtresa som bolaget genomgick. Marie har även ett stort intresse i ledarskap och har gått div ledarskapsutbildningar bl.a. UGL och FUGL på Försvarshögskolan.

 
Lars Nagy

Lars Nagy, VP R&D

Anställd sedan 2017.

Utbildning: Ingenjörsexamen i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola

Lars Nagy har många års chefserfarenhet och har senast arbetat som ansvarig för forskning och utveckling för MilDef AB. Lars har även arbetat som teknisk chef inom miljöteknik och har drivit sitt eget bolag inom ledarskapsutveckling och kvalitet för tekniska organisationer i Öresundsregionen. Lars drivs av sitt intresse för ledarskap och att tillsammans med sitt team utveckla befintliga system och processer, bidra till nya lösningar och leverera cybersäkerhet för att skydda bolag och kritisk infrastruktur.

 
Jonas Dellenvall

Heléne Bittmann, VP Sales

Anställd sedan 2018.

Utbildning: Officersexamen

Heléne Bittmann har mångårig erfarenhet som officer inom Flygvapnet, där hon innehaft en rad olika befattningar på både förbands- och högre stabsnivå, bland annat som projektledare för flera utvecklingsprojekt. Närmast kommer Heléne från Saab, där hon den senaste tiden verkat som Sales Director och Country Manager med fokus på delar av den europeiska marknaden. Tidigare har hon även arbetat inom Saabs affärsområde Surveillance/Electronic Warfare Systems.

 
Petra Sjostedt

Petra Sjöstedt, CSO

Anställd sedan 2003.

Utbildning: Flertal branschutbildningar i framförallt försvarets regi, bl.a. säkerhetschef- och signalskyddschefsutbildning, UGL samt Advenicas ledarskapsprogram.

Började på Advenica 2005 som projektkoordinator för att 2008 övergå till att verka inom säkerhetsområdet på Advenica som säkerhetshandläggare och sedan 2014 som säkerhetschef. Är väl insatt i bolagets interna systematiska säkerhetsarbete såväl som externa myndighetskrav utifrån olika säkerhetsavtal som bolaget ska uppfylla.

 
Jonas Dellenvall

Jonas Dellenvall, CTO

Anställd sedan 2005.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik, Lunds universitet

Jonas Dellenvall har en bred teknisk erfarenhet inom utveckling av komplexa tekniska system. Efter anställningar på bland annat Axis och Volvo Cars började han 2005 på Advenica. Här har han verkat i flera olika roller inom både utveckling och försäljning till kunder inom såväl National Security som Enterprise Solutions. Som expert deltog han vid Regeringskansliets rundabordssamtal, lämnade remissvar på NIS-direktivet och verkar aktivt för ökad kunskap om cybersäkerhet genom flera viktiga branschforum.