Hoppa till huvudinnehåll

Företrädesemission i Advenica Aktiebolag

Advenica Aktiebolag (publ) (”Advenica”) designar, utvecklar och tillverkar världsledande informationssäkerhetslösningar som säljs direkt eller via samarbete med partners till slutkunder. Bolaget är expert på informationssäkerhet och lösningarna är unika och baserade på över 20 års forskning och utveckling inom cybersäkerhetsområdet.

Kort om Advenica

Advenica Aktiebolag (publ) (”Advenica”) designar, utvecklar och tillverkar världsledande informationssäkerhetslösningar som säljs direkt eller via samarbete med partners till slutkunder. Bolaget är expert på informationssäkerhet och lösningarna är unika och baserade på över 20 års forskning och utveckling inom cybersäkerhetsområdet. Vid sidan om säkerhet står även affärsnytta och användarvänlighet, för användare såväl som administratörer, högt. Detta ger Advenica möjlighet att erbjuda kunder säkra kommunikationslösningar, vilka ökar kundens effektivitet och säkerställer full integritet. Advenica tillhandahåller sina kunder ett 360 graders erbjudande som inkluderar analys, lösningar, anpassning, implementation, service och drift för att kunder enkelt ska kunna ta tillvara informationssäkerhet för affärsdrivna lösningar såväl som hantera nationella cybersäkerhetsutmaningar.

Advenicas kunder har behov, och har insett vikten, av att hantera all eller delar av sin information med stor aktsamhet. Detta rör information som utgör ett stort värde för organisationen eller där integriteten kräver att informationsutbytet sker på ett säkert sätt. Traditionellt sett har Advenicas kunder främst utgjorts av försvarsrelaterade verksamheter, men bolaget har etablerat sig inom myndigheter och olika kommersiella aktörer under de senaste två åren.

Bolaget grundades 1993 av Ove Linde som fortfarande är huvudägare och har sitt huvudkontor i Malmö samt försäljningskontor som täcker delar av den europeiska marknaden från Stockholm, Helsingfors och Wien. Advenica är ett av fyra företag som har produkter godkända på EU Secret-nivå.

Företrädesemissionen i korthet

  • Innehav av fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier i Advenica.
  • Teckningskursen är 4,10 kronor per aktie.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Advenica högst cirka 25,9 Mkr före emissionskostnader.
  • Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 8 januari 2019.
  • Teckning i Företrädesemissionen ska ske under perioden 10 – 24 januari 2019.
  • Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden.