Hoppa till huvudinnehåll

Kritisk infrastruktur


Kritisk infrastruktur

Cybersäkerhet för minskad sårbarhet

Cybersäkerheten är avgörande för en säker och tillförlitlig drift av all kritisk infrastruktur i samhället. Det kan handla om elproduktion/-distribution, vattenförsörjning, transportvägar eller telekommunikation - allt som är beroende av IT-system för drift, övervakning och styrning.

Säkerheten i industriella styrsystem som ICS (Industrial Control System) och SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) har blivit en allt viktigare uppgift för operatörer och leverantörer. Attackerna mot just denna typ av system ökar varje år och inget pekar på en minskning. En viktig del i säkerhetsarbetet är att förstå varför attackerna sker samt att inse att dessa många gånger lyckas.

Teknologin i systemen utvecklas för ett skräddarsytt ändamål optimerat för en specifik uppgift och från början var lösningarna inte avsedda att integreras med andra nätverk. Dessutom har det skett en övergång från specialbyggda produkter till standardlösningar baserade på dagens traditionella IT-plattform. Detta har i sin tur öppnat upp för nya attackmöjligheter som redan finns etablerade i vår dagliga IT-miljö.

 

Advenicas lösningar inom kritisk infrastruktur

I takt med ett kraftigt ökat behov av integration mellan IT (Information Technology) och OT (Operational Technology) har kraven på ett säkert informationsutbyte blivit allt viktigare. I många fall har denna sammankoppling av kontorsnät och industriella kontrollsystem skett med otillräcklig säkerhet. De flesta angrepp sker nämligen idag via penetrering av kontorsnäten och därifrån sker intrång till de industriella kontrollsystemen via svaga skydd av domängränserna.

De viktigaste elementen i förbättringen av ICS/SCADA-säkerheten är att hålla de olika domänerna i arkitekturen isolerade och endast låta specifikt utvald information överföras på ett säkert och kontrollerat sätt mellan dem.

Advenica erbjuder flera lösningar som till exempel datadioder som tillhandahåller en strikt envägstrafik och filter som SecuriCDS ZoneGuard, som ger en stark kontroll av informationsflödet mellan zonerna. Dessa lösningar skapar båda en isolering med hög säkerhet och assurans i kommunikationen mellan olika domäner. Advenicas lösningar möjliggör därmed ett säkert, automatiserat informationsflöde inom verksamheten.


Håll dig informerad. Läs vårt nyhetsbrev.
The subscriber's email address.