Hoppa till huvudinnehåll

Know-how

I det här avsnittet har vi samlat delar av vår kunskap om cybersäkerhet. Vi beskriver några av de gemensamma utmaningar och frågeställningar som vanligtvis dyker upp i relation till cybersäkerhet.

what is cybersecurity

Cybersäkerhet - vad är det?

Brist på, och även okunskap om, cybersäkerhet är en stor risk för dagens företag. Vi läser ständigt om företag som har blivit attackerade, och att attacken har medfört stora kostnader för både företag och kunder. Cybersäkerhet är således verkligen ett buzzword i dagens digitala värld. Men vad betyder det egentligen? Och varför behöver jag bry mig om cybersäkerhet och cyberattacker?

Läs mer

 
what is a datadiode

Vad är en datadiod?

En datadiod är en cybersäkerhetslösning som säkerställer ett enkelriktat informationsutbyte. Denna hårdvaruprodukt, med sin höga assurans, bibehåller både nätverkets integritet genom att förhindra intrång samt nätverkets konfidentialitet genom att skydda den mest skyddsvärda informationen.

Läs mer

 
brandvagg

När en brandvägg inte tillräckligt?

Om du behöver överföra information till eller från ett säkerhetskänsligt nätverk bör en brandvägg inte vara den enda lösningen du använder för att öka din cybersäkerhet. Även om syftet med en brandvägg är att skydda nätverket, behövs ett tillägg med betydligt högre assurans i form av en Cross Domain Solution.

Läs mer

 
what is the nis directive

Vad är NIS-direktivet?

NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. Energi, transport, bank, finansmarknad, hälso- och sjukvård, dricksvattenförsörjning och digital infrastruktur pekas ut som specifika sektorer.

Läs mer

 
SSL

Vad innebär den nya säkerhetsskyddslagen?

Den nya lagen tydliggör skyldigheterna för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vikten av att verksamhetsutövarna genomför säkerhetsskyddsanalyser för sina verksamheter.

Läs mer

 
totalforsvaret

Totalförsvar - vad är det och varför behöver vi det?

Begreppet Totalförsvar nämns idag allt oftare. Vad innebär det egentligen och varför behöver vi det? Vilka berörs av det nya civilförsvaret? Vad görs för att bygga upp totalförsvaret?

Läs mer

 
secure digitalisation

Säker digitalisering - hur uppnår man det?

Digitaliseringen pågår inom alla branscher. Drivkrafterna varierar men handlar ofta om effektivisering av arbetsflöden, att möta förväntningarna på tillgänglighet och att skapa nya intäktsmöjligheter.

Läs mer
 

säkerhetsskyddsanalys

Hur gör man en säkerhetsskyddsanalys?

När man ska börja arbeta med säkerhetsskydd är första steget att genomföra en säkerhetsskyddsanalys. En åsdan analys är grunden till allt säkerhetsskyddsarbete. Hur gör man då en säkerhetsskyddsanalys?

Läs mer

 
säkerhetsskyddsanalys

Hur uppnår man SCADA-säkerhet?

Samhällets digitalisering gör att det finns allt större behov av att koppla samman SCADA-system med IT-system. Men hur uppnår man SCADA-säkerhet så att ingen kan påverka eller ändra i systemet?

Läs mer

 
gdpr

GDPR (General Data Protection Regulation)

Genom att lagstifta betydelsefulla rättigheter för den enskilde, och motsvarande skyldigheter för organisationer som hanterar informationen, överförs makten över informationen till den enskilde. För att säkerställa efterlevnad införs mycket kännbara vitesbelopp.

Läs mer

 
quantum

Vad innebär kvantsäker kommunikation?

För organisationer och institutioner med ett högt behov av att hålla hemlig information skyddad från angripare är det en nödvändighet att ligga i framkant när det gäller informationssäkerhet.

Läs mer

 
secured integration

Hur gör man en säker systemintegration?

Inom många verksamheter pågår en febril aktivitet att integrera mellan nya och gamla system som ett led i att bli konkurrenskraftiga och skapa mervärden för kunder och andra aktörer. Men hur gör man en säker systemintegration?

Läs mer

 
network segmentation

Vad är nätverkssegmentering?

Att vara leverantör inom kritisk infrastruktur innebär många utmaningar. En påtaglig utmaning uppstår vid integrationen mellan komplexa SCADA-system med affärssystem vilka har olika typer av krav på sig. Utmaningarna är många när det kommer till att tryggt och säkert sammankoppla IT-nätverk.

Läs mer

 
outsourcing

Hur gör man en säker outsourcing?

Outsourcing sker idag inom alla branscher. För många är detta ett sätt att förbättra den tekniska plattformen och för att få tillgång till hög kompetens för sitt IT-behov. Kostnadsbesparing är såklart även det en viktig faktor för att välja denna modell. Men eftersom det finns vissa säkerhetsrisker kopplade till outsourcing, finns det några viktiga saker att tänka på.

Läs mer

 
what is digital responsibility

Vad är digitalt ansvar?

Det finns en ökande oro kring hur säkra informationsutbyten ska upprättas. Företagsledningar måste börja reflektera över om och hur de tar sitt digitala ansvar. Ansvaret innebär att arbeta på ett proaktivt och hållbart sätt med sin informationshantering.

Läs mer