Hoppa till huvudinnehåll

Kvantsäker kommunikation

För organisationer och institutioner som är intresserade av att skydda hemlig information från motståndare, är det absolut nödvändigt att vara framåt tänkande när det gäller informationssäkerhet.

För organisationer och institutioner med ett högt behov av att hålla hemlig information skyddad från angripare är det en nödvändighet att ligga i framkant när det gäller informationssäkerhet.

Det handlar om att ta i beaktning hur länge din information behöver förbli skyddad. Organisationer behöver ha förståelse för de faktiska konsekvenserna av att känslig information blir publik tidigare än avsett.

Kvantdatorer kan snabbt knäcka kryptonycklar och attackerare kan dekryptera privat kommunikation.

Det betyder att kvantdatorer gör anspråk på att bryta mot de mest grundläggande principerna för säker kommunikation - konfidentialitet, integritet och autencitet.

Kvantsäker kommunikation idag

Lös problemet genom att välja lösningar med kvantsäker nyckelhantering “by design”.

 

Läs mer om kvantsäkerhet i vårt White Paper Cryptography in a Quantum Age