Hoppa till huvudinnehåll

Lösningsbeskrivningar

I det här avsnittet har vi samlat information om några av våra lösningar. Vi beskriver olika stora utmaningar och de risker som är kopplade till dem, liksom de föreslagna Advenica-lösningarna och fördelarna med dem.

Säker fjärråtkomst

Många organisationer är beroende av fjärråtkomst via RDP, till exempel för att leverantörer skall kunna utföra underhåll, eller att driftpersonal skall kunna övervaka en anläggning. Säker fjärråtkomst löser många av de säkerhetsrisker som annars är förknippade med sådana lösningar.

Läs mer

 

Säker IT/OT integration

Digitaliseringen innebär att IT- och OT-system behöver kopplas samman. Denna integration är en utmaning ur säkerhetssynvinkel och kräver speciella lösningar.

Läs mer

 

Spårbarhet och loggning i säkerhetskänslig verksamhet

Centraliserad logginsamling i säkerhetskänsliga system medför ökad risk för attacker. För att minska riskerna krävs en lösning som skyddar både logginformation och alla anslutna system.

Läs mer