Hoppa till huvudinnehåll

Nationell säkerhet


Nationell säkerhet

Lösningar för nationell säkerhet

Skydda din kritiska information mot cyberhot. Våra maskin- och programvarubaserade krypteringsenheter för nätverk förhindrar all slags otillåten dataåtkomst och datamanipulation.

För att på ett ändamålsenligt sätt kunna utbyta hemlig information mellan personer, avdelningar och nationer måste utrustningen uppfylla de allra högsta kraven. Sådan utrustning används för:

  • Kommunikation mellan utrikesdepartement och ambassader över hela världen.
  • Inhemsk kommunikation mellan nationella säkerhetsorgan.
  • Samordning av beredskapsplaner och åtgärder mellan flera organ och på internationell nivå.
  • Brottsbekämpning över jurisdiktionsgränser.
  • Åtgärder för bekämpning av terrorism och internationell organiserad brottslighet.
  • Försvar

Om du är intresserad av hur våra produkter bemöter utmaningar inom nationell säkerhet, vänligen besök nationalsecurity.advenica.com för mer information.


Håll dig informerad. Läs vårt nyhetsbrev.
The subscriber's email address.