Nationell säkerhet

Skydda dina nationella tillgångar med beprövade lösningar med hög assurans

Skydda din kritiska information mot cyberhot. Våra maskin- och programvarubaserade krypteringsenheter för nätverk förhindrar all slags otillåten dataåtkomst och datamanipulation.

För att på ett ändamålsenligt sätt kunna utbyta hemlig information mellan personer, avdelningar och nationer måste utrustningen uppfylla de allra högsta kraven. Sådan utrustning används för:

  • Kommunikation mellan utrikesdepartement och ambassader över hela världen.
  • Inhemsk kommunikation mellan nationella säkerhetsorgan.
  • Samordning av beredskapsplaner och åtgärder mellan flera organ och på internationell nivå.
  • Brottsbekämpning över jurisdiktionsgränser.
  • Åtgärder för bekämpning av terrorism och internationell organiserad brottslighet.
  • Försvar

 

Om du är intresserad av hur våra produkter bemöter utmaningar inom nationell säkerhet, vänligen besök nationalsecurity.advenica.com för mer information.

 

Minimikrav

Förväntningarna på samtliga leverantörer inom nationell säkerhet är att de uppfyller ett antal krav som säkerställer utrustningens kvalitet över tid. Utrustningen måste visa att den klarar test av krypteringsmodellen, manipulering av maskinvaran, spänningsbortfall och hantering av krypteringsnycklar utan risk för fel och utan att kommunikationskanalen avlyssnas.