Hoppa till huvudinnehåll

Nätverkskryptering

Skyddar kärnan i din verksamhet

När geografiskt utspridda organisationer delar information och data över öppna nätverk, till exempel internet, föreligger risk för att verksamhetskritiska hemligheter och innovationer läcker ut från myndigheter och företag. Hoten kommer från konkurrenter eller till och med främmande makt.

Advenicas hård- och mjukvarunätverkskryptering erbjuder skydd mot avlyssning och manipulation av dataflöden i IP-kommunikationsnätverk. Kryptering av all data i rörelse möjliggör säker användning av publika och kostnadseffektiva förbindelser som till exempel internet. Oavsett vilken typ av data som transporteras på nätverket, exempelvis videokonferens, multimedia eller tunga filöverföringar, skyddas informationen helt mot obehörig avlyssning och insyn. Dokumenterad driftsäkerhet garanterar kontinuitet i verksamheten och den höga säkerhetsnivån gör att dagens och framtidens cyberhot elimineras.

Advenicas teknologiledande VPN-kryptering uppfyller de högt ställda krav som till exempel statliga myndigheter, militär och multinationella organisationer har på VPN-säkerhet för IP-baserade nätverk. Den har godkänts för användning inom EU upp till sekretessnivån EU SECRET.

Våra nätverkskrypteringsprodukter är alltid optimerade för att klara kundernas nuvarande och framtida säkerhetskrav. Vi har allt från lösningar anpassade till säkerhetsbehoven för statliga myndigheter, hälso- och sjukvård, kritisk infrastruktur och globala företag, till militära enheters speciellt höga säkerhetskrav.