Hoppa till huvudinnehåll

Nätverkssegmentering

Att vara leverantör inom kritisk infrastruktur innebär många utmaningar. En påtaglig utmaning uppstår vid integrationen mellan komplexa SCADA-system med affärssystem vilka har olika typer av krav på sig. Utmaningarna är många när det kommer till att tryggt och säkert sammankoppla IT-nätverk.

Behovet av att strängt säkerställa integration och konfidentialitet mellan nätverk är absolut nödvändigt för att leva upp till de externa och interna krav som finns på informations- och produktionssäkerhet.

Utmaningen kräver informationssäkerhet som tar utgångspunkt utifrån en helt ny vinkel och som är framtidssäkrad. Att minska risken för den mänskliga faktorn är av stor betydelse men även att kunna utnyttja automatiserade informationsflöden.

Automatiserade informationsflöden

Idealiskt vore om man, utifrån en riskbedömning, kan skapa informationsflöden som tar hänsyn till säkerhetsrisker, dataläckage, manipulation och intrång utan att behöva göra avkall på att nyttja de lämpligaste och enklaste informationsvägarna.

Den informationssäkerhet som behövs behöver inte innebära komplexitet, det handlar snarare om att hitta nya smarta tillämpningar för utbytet av information. Här kan Advenica bidra med innovativa lösningar.