Hoppa till huvudinnehåll

Blogginlägg: Har du koll på NIS-direktivet?

NIS-direktivet genomfördes 2018 i Sverige och för att direktivet skulle bli giltigt i svensk rätt behövde det införlivas i den svenska rättsordningen. Därför trädde en ny lag i kraft 1 augusti 2018, lagen om informations-säkerhet (2018:1174). Lagen gäller för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster och ställer nya högre krav gällande säkerhet.