Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheter


Myndigheter

Värna om medborgarnas integritet

Skyddet av känslig information och att hålla samhällets infrastruktur igång är en vital uppgift för den offentliga sektorn i dagens samhälle. Våra cybersäkerhetslösningar garanterar en säker och problemfri nätverkskommunikation genom att skydda myndigheternas vitala system mot IT-incidenter som obehörig tillgång till information, datastöld och andra cyberhot.

Den offentliga sektorns infrastruktur för datakommunikation berör alla delar av det moderna samhället. Den är viktig för landets ekonomi, samhällsskyddet och för medborgarnas integritet. Den internationella brottsligheten hyser ingen respekt för nationsgränser. Medborgare blir sjuka eller skadade vid olyckor och behöver sjukvård när de är utomlands.

Människor bor och arbetar utomlands i större utsträckning. För att dela information över nationsgränser och för att bättre hantera traditionell telekommunikation och internet ökar nätverkens komplexitet och sammanlänkning. Vissa sektorer använder idag internet som det främsta medlet för inbördes kommunikation. För att hålla takten med den digitala utvecklingen måste myndigheterna vara säkra på att informationen och kommunikationen är säker.


Håll dig informerad. Läs vårt nyhetsbrev.
The subscriber's email address.