Specialiserade på att säkra kritisk data-in-motion

Säker digitalisering är en stor utmaning för de flesta organisationer. Med allt mer frekventa och aggressiva cyberattacker måste informationssäkerhetsfrågan hanteras snabbt och effektivt för att värna kritisk data. Detta är Advenicas kärna.

Tillverkad i Sverige

Advenica grundades i Lund 1993. Idag ligger huvudkontoret i Malmö och försäljningskontor finns i Stockholm, Helsingfors och Wien.

Vi tillhandahåller expertis och unika, tekniskt avancerade, hållbara och framtidssäkra cybersäkerhetlösningar med hög assurans för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassificering.

Våra produkter och tjänster används primärt av försvarsindustrin, myndigheter och verksamheter inom kritisk infrastruktur för att skydda kritisk information. Genom våra krypterings- och segmenteringsprodukter kan nätverk isoleras fysiskt samtidigt som information kan kopplas samman på ett säkert sätt.

Alla våra produkter är designade, utvecklade och tillverkade i Sverige. Det gör att vi kan kontrollera varje steg från design till eftermarknad, vilket gör att vi kan hålla hög assurans genomgående.

Informationssäkerhet handlar dock om mer än bara teknik. Människor och processer måste också inkluderas, och alla delar är lika viktiga för att lyckas. För att skapa ett hållbart skydd krävs även systematiskt och kontinuerligt arbete utifrån tillgångar, hot och risker. Första steget är att förstå vilken information som är mest kritisk för verksamheten. Advenicas risk- och säkerhetsanalys hjälper till att identifiera problemen samt konkretisera och prioritera de nödvändiga åtgärderna.

Work at Advenica

Digitalt ansvarig

Vår vision är ”Digital frihet i all kommunikation”. Högre digitalisering innebär fler attackvektorer och därmed större risk för intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd information.

Dagens hot kommer inte bara ifrån script kiddies utan även fanatiker, brottslingar och – farligaste av alla – statsunderstödda, resursstarka och uthålliga angripare med tydliga mål och en militär agenda. Detta gör informationssäkerheten till ett strategiskt ansvar på ledningsnivå och till en CSR-fråga med samma höga dignitet som hållbarhet, jämlikhet och rättvisa.

Vår affärsidé är att med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggöra för våra kunder att ta ett digitalt ansvar. Genom att hjälpa länder, myndigheter och företag att få effektiva cybersäkerhetslösningar på plats som ökar informationssäkerheten bidrar vi till livskraftiga och hållbara verksamheter – och till en säkrare värld.

Godkänd på högsta säkerhetsnivå

Advenica är ett av endast fyra företag i världen med EU-godkänd VPN-teknologi på högsta säkerhetsnivå. Vår egenutvecklade teknik Three Domain Separation, grunden för våra krypteringslösningar, har tilldelats både svenska och amerikanska patent.