Våra produkter

Skydda din information

Oavsett om du arbetar med känslig eller hemlig information inom nationell säkerhet, privat näringsliv, försvarsmakt, statlig myndighet eller kommunal verksamhet kan Advenicas produkter skydda dina värdefullaste informationstillgångar.

Genom åren har Advenicas cybersäkerhetslösningar beviljats flera prestigefyllda certifieringar och godkännanden av såväl EU som nationella och internationella certifieringsorgan för informationssäkerhet.

 

Säkert informationsutbyte med Cross Domain Solutions

De allra flesta organisationer arbetar med såväl publik som skyddsvärd information i sina IT-system. De måste därför också skydda den allra känsligaste informationen när de ansluter sina IT-system till andra nätverk. Detta kan göras med krypteringsteknik men i vissa fall räcker inte det utan ytterligare skydd behöver vidtas. Med våra lösningar för kommunikation inom och mellan domäner möjliggörs ett tryggt och säkert informationsflöde mellan såväl interna som externa IT-system.

Med lösningarna i Advenicas produktfamilj Cross Domain Solutions får du ett kontrollerat informationsflöde till och från dina system. De lösningar som vi erbjuder inom Cross Domain Solutions ger ett mycket säkert informationsutbyte mellan nätverk som använder många protokoll, alla med olika säkerhetspolicies.

 

Kryptering för säker nätverkskommunikation

Du kan tryggt lita på våra krypteringsprodukter, som med den senaste tekniken hjälper dig att ansluta dina kontor och din personal oavsett var de befinner sig. Vår nätverkskryptering garanterar säker informationsöverföring samtidigt som uppgifternas sekretess, integritet och äkthet skyddas. Vi erbjuder VPN-kryptering för nätverk på alla säkerhetsnivåer, från hög företagssäkerhet upp till nivån nationellt Top Secret.

Advenicas hård- och mjukvarunätverkskryptering erbjuder skydd mot avlyssning och manipulation av dataflöden i IP-kommunikationsnätverk. Kryptering av all data i rörelse möjliggör säker användning av publika och kostnadseffektiva förbindelser. Oavsett vilken typ av data som transporteras på nätverket, exempelvis videokonferens, multimedia eller tunga filöverföringar, skyddas informationen helt mot obehörig avlyssning och insyn. Dokumenterad driftsäkerhet garanterar kontinuitet i verksamheten och den höga säkerhetsnivån gör att dagens och framtidens cyberhot elimineras.

Advenicas teknologiledande VPN-kryptering uppfyller de högt ställda krav som till exempel statliga myndigheter, militär och multinationella organisationer har på VPN-säkerhet för IP-baserade nätverk. Den har godkänts för användning bland annat inom Europeiska Unionen upp till sekretessnivån EU SECRET.

Cross Domain Solutions från Advenica skapar ett tryggt och säkert informationsutbyte för organisationer med höga säkerhetskrav.
Advenicas hård- och mjukvarunätverkskryptering erbjuder skydd mot avlyssning och manipulation av dataflöden i IP-kommunikationsnätverk.
SecuriCDS ZoneGuard är en hårdvaruplattform och mjukvarulösning som förenklar skyddet av din infrastruktur.
Allows unidirectional information exchange between different security domains in real time and guarantees unidirectional separation between networks.
A self-erasing USB drive designed to transport a limited amount of information. Its unique feature is its ability to completely erase all its content, either manually by the user, or automatically after 24 hours of inactivity.
SecuriConnect är en unik lösning med integrerat skydd mot de mest avancerade digitala attackerna.
Advenicas nätverkskryptering SecuriVPN Arana är lösningen som ger starkast möjliga IP-nätverksskydd och har godkänts av EU för användning på den högsta sekretessnivån, EU SECRET.
SecuriVPN ISA är ett system för nätverkskryptering som uppfyller kraven från statliga myndigheter, militär samt multinationella stränga krav på VPN-säkerhet för IP-baserade nätverk.
SecuriVPN VTC100A är en komplett lösning för säkra videokonferenser. Den är baserad på Ciscos erkända Telepresence-system, och ger en skalbar, kostnadseffektiv lösning för videokonferenser som passar de flesta organisationer.
Three Domain Separation är en unik lösning från Advenica. Kontakta oss för att boka ett möte, eller för att få mer information om våra VPN-lösningar.