Hoppa till huvudinnehåll

Säker digitalisering - hur uppnår man det?

Digitalisering hjälper till att effektivisera arbetsflöden för att möta förväntningarna på tillgänglighet och skapa nya intäktsmöjligheter.
Men hur kan man uppnå säker digitalisering?

Digitaliseringen pågår inom alla branscher. Drivkrafterna varierar men handlar ofta om effektivisering av arbetsflöden, att möta förväntningarna på tillgänglighet och att skapa nya intäktsmöjligheter. Dessutom uppträder nya utmaningar när olika system ska kommunicera med varandra.

Inom olika industrier har den digitala utvecklingen olika namn men grundar sig i princip alltid på att bättre utnyttja informationsteknologi i fler steg av den kommersiella såväl som av den operativa verksamheten. En av digitaliseringens följder är nya och förändrade behov av säkerhet när det gäller information och teknik. Dessutom uppträder nya utmaningar när olika system ska kommunicera med varandra.

Tekniskt sett finns det inga hinder. Med en teknikutveckling som introducerar Big Data, Internet of Things och API-lösningar skapas förutsättningar att hitta innovativa lösningar. Allt blir uppkopplat och all information kan lagras, bearbetas och skapa ett mervärde. Så hur gör man för att uppnå säker digitalisering?

saker digitalisering

Med ökad frihet följer digitalt ansvar

Digitaliseringen ger beslutsfattare och ledningsgrupper en ökad frihet då deras organisationer får förutsättningar att vara kreativa och ges möjlighet att vara en del av tranformeringsekonomin och bli disruptiva i den omfattning som är önskat och beslutat.

Med denna frihet följer ett ansvar. Ansvaret innebär att säkerställa att informationsflöden, som är en förutsättning för digitaliseringen, hanteras utan att det skapas risker för externa och interna cyberattacker av olika slag.

Uppnå säker digitalisering med hjälp av allowlisting

Att ta ett digitalt ansvar handlar om att samtidigt både digitalisera och bygga robusthet i vårt samhälle. Genom att styra sina informationsflöden kan man uppnå säker digitalisering. Det handlar om att digitalt kunna skilja på behöriga och obehöriga. Genom att identifiera användaren och sedan länka samman användaren med någon form av rättighet eller möjlighet uppnår man en ändamålsenlig säkerhet.

Tankesättet att skilja på behörig och obehörig kallas allowlisting respektive blocklisting. Att blocklista innebär att man har en lista eller specifikation på det obehöriga. Det kan vara en lista med namn på personer som inte tillåts flyga, ett förbud mot att ta med vapen genom en säkerhetskontroll eller en lista med kända datavirus som antivirusprogrammet skall leta efter.

Allowlisting å andra sidan innebär att rätt nyckel krävs för att kunna öppna en dörr eller att rätt lösenord alternativt pinkod krävs för att låsa upp datorn.

Genom allowlisting av informationsflöden kan man höja skyddet för kritisk infrastruktur utan att ge avkall på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer om hur allowlisting fungerar i vårt White Paper Säker digitalisering med hjälp av allowlisting.