Hoppa till huvudinnehåll

Säker digitalisering

Digitaliseringen pågår inom alla branscher. Drivkrafterna varierar men handlar ofta om effektivisering av arbetsflöden, att möta förväntningarna på tillgänglighet och att skapa nya intäktsmöjligheter.

Inom olika industrier har den digitala utvecklingen olika namn men grundar sig i princip alltid på att bättre utnyttja informationsteknologi i fler steg av den kommersiella såväl som av den operativa verksamheten. En av digitaliseringens följder är nya och förändrade behov av säkerhet när det gäller information och teknik. Dessutom uppträder nya utmaningar när olika system ska kommunicera med varandra.

Tekniskt sett finns det inga hinder. Med en teknikutveckling som introducerar Big Data, Internet of Things och API-lösningar skapas förutsättningar att hitta innovativa lösningar. Allt blir uppkopplat och all information kan lagras, bearbetas och skapa ett mervärde.

Med ökad frihet följer digitalt ansvar

Digitaliseringen ger beslutsfattare och ledningsgrupper en ökad frihet då deras organisationer får förutsättningar att vara kreativa och ges möjlighet att vara en del av tranformeringsekonomin och bli disruptiva i den omfattning som är önskat och beslutat.

Med denna frihet följer ett ansvar. Ansvaret innebär att säkerställa att informationsflöden, som är en förutsättning för digitaliseringen, hanteras utan att det skapas risker för externa och interna cyberattacker av olika slag.

Den informationssäkerhet som behövs behöver inte innebära komplexitet - det handlar om att hitta nya smarta tillämpningar för utbytet av information. Här kan Advenica bidra med innovativa lösningar.