Seminarium för studenter

Föreläsning om cybersäkerhet

Cybersäkerhet kan kopplas till många olika saker men för Advenica handlar det främst om att möjliggöra säkra informationsutbyten. Cybersäkerhet ska förhindra intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggöra samverkan inom nationer, organisationer och system.

Kom och lyssna på Advenicas CTO Jonas Dellenvall som pratar om:

  • Vilka är de största möjligheterna och hoten?
  • Hur påverkar digitaliseringen behovet av cybersäkerhet?
  • Vilka trender tror vi blir en game-changer och varför?
  • Hur kommer det sig att attackerna blir fler?

Under föreläsningen kommer deltagarna ha möjlighet att ställa egna frågor.

Varmt välkommen på föreläsning om cybersäkerhet torsdagen den 30 mars kl. 17.00 - 18.00 på Roskildevägen 1 i Malmö.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1748997232085247/