Tjänsteöversikt

Informationssäkerhet är mer än att implementera en teknisk lösning för att skydda en organisations informationsflöde. Vi är övertygade om att ett effektivt skydd och en säker kommunikation endast kan uppnås med expertkunskap och noggrant planerade processer. Det är viktigt att veta och förstå hur man bäst kan utnyttja en implementerad cybersäkerhetslösning.

Vår erfarenhet har lärt oss att varje kund är unik. Därför bemöter Advenica också varje kund på kundens egna villkor för att vi ska kunna uppfylla och leverera enligt individuella behov och förväntningar.

 

Nätverkskonstruktion, säkerhetsutvärdering och intrångstest

I samarbete med kunden utvärderar vi behov och säkerhetsspecifikationer för att ta fram lämpliga säkerhetsåtgärder. Advenica har lång erfarenhet av att analysera kunders säkerhetsinfrastruktur och produkter för att säkerställa att alla säkerhetsåtgärder är aktiva och fungerar felfritt.

 

Implementering och anpassning

Våra produkter är flexibla och utformade för att vara enkla att integrera i våra kunders befintliga system. Vi utbildar systemoperatörer och administrationsgrupper så att de får den kunskap och de verktyg som krävs. Vi strävar också efter ett snabbt införande av våra lösningar och krypteringsenheter och samtidigt underlätta systemkonfigurering, drift, underhåll och support. 

 

Service efter försäljning

Uppdatering av säkra kommunikationssystem kan tyckas vara en hopplös kamp. Men så behöver det inte vara. Genom vår expertis och förståelse för krypteringsteknologi kan vi hjälpa kunderna att upprätthålla data- och kommunikationssäkerheten och se till att systemen hela tiden är igång och fungerar. Vi tillhandahåller tjänster för uppgradering av programvara och andra modifieringar, vilket bidrar till att öka livslängden för en cybersäkerhetslösning och håller den uppdaterad så att den klarar de allra senaste säkerhetshoten. Vår tekniska support erbjuds både på distans och på plats för att garantera en problemfri verksamhet.

Vi erbjuder en mängd olika utbildningsprogram på olika nivåer och med olika intensitet, med fokus på att öka våra kunders säkerhetsmedvetande, operativa oberoende och kostnadseffektivitet.