Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster

Affärsdrivna informationsutbyten, digitalisering för effektivisering eller högassuranslösningar kräver genomtänkta och välplanerade genomföranden för att fånga alla möjligheter och utmaningar. Vi hjälper våra kunder genom hela processen i att hantera dessa utmaningar. Se oss som er strategiska rådgivare och partner för att optimera era behov utifrån informationssäkerhet.


Omvärldsbevakning

Uppdatering av säkra kommunikationssystem kan tyckas vara en hopplös kamp. Men så behöver det inte vara. Vi har under många år haft en detaljerad omvärldsbevakning kring våra system och produkter. De principerna och processerna har vi applicerat på andra lösningar. I denna omvärldsbevakning inkluderar vi yttre faktorer som kan påverka förutsättningar för att uppnå rätt nivå av informationssäkerhet. Det kan vara lagkrav, nya typer av hot eller strömningar som kan influera dessa aspekter.


Applikationer

Flera av våra lösningar har en design som möjliggör för utveckling av egna applikationer eller tjänster. Vi gör det till er eller hjälper er att själva göra denna utveckling.


Drift och underhåll

Vi kan erbjuda flera sätt att ta del av våra unika lösningar. På plats med ert eget ägande, leasat, hostat eller som SECaaS (Security as a service).