Utbildningsprogram

Vi anser att en välutbildad ledning och personal är nyckeln till att informationssäkerheten inom en organisation upprätthålls. Ingen avancerad cybersäkerhetslösning kommer att vara framgångsrik om inte de anställda vet hur den ska användas.

När ni anförtror oss skyddet av er infrastruktur för kommunikation med hjälp av våra krypteringsprodukter och andra lösningar, ger Advenicas utbildningsprogram er personal den praktiska och teoretiska kunskap som krävs för att tryggt kunna använda produkterna och maximera säkerhetsinvesteringen.

Våra utbildningsprogram för säkerhetschefer, systemadministratörer och slutanvändare har utformats för att möta deltagarnas behov och anpassats efter deras olika förkunskaper. Lektionerna täcker olika säkerhetsprinciper för information, krypteringstekniker för att skydda information samt säkerhetsmedvetenhet varigenom vi kan hjälpa till att identifiera cyberhot och risker relaterade till er verksamhetsmiljö.

Anställda utbildas i hur de ska genomföra grundläggande felsökning och bedöma förlopp med våra verktyg för uppföljning och rapportering.

 

Advenica Academy

Vi kan också erbjuda ett fördjupat utbildningsprogram som vi har utvecklat i samarbete med vår akademiska partner, Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola. Programmet består av tre aktuella moduler och ett brett utbud av kurser. Målet med denna fördjupade utbildning är att ge en djupare förståelse för moderna kommunikationsnät, de säkerhetsutmaningar och olika mekanismer och säkerhetsverktyg, såsom användning av modern kryptografi i nätverkssäkerhetslösningar.