Hoppa till huvudinnehåll

Advenica Academy


Training Programme

Vi anser att en välutbildad ledning och personal är nyckeln till att informationssäkerheten inom en organisation upprätthålls. Ingen avancerad cybersäkerhetslösning kommer att vara framgångsrik om inte de anställda vet hur den ska användas.

När ni anförtror oss skyddet av er infrastruktur för kommunikation med hjälp av våra krypteringsprodukter och andra lösningar, ger Advenicas utbildningsprogram er personal den praktiska och teoretiska kunskap som krävs för att tryggt kunna använda produkterna och maximera säkerhetsinvesteringen.

Våra utbildningsprogram för säkerhetschefer, systemadministratörer och slutanvändare har utformats för att möta deltagarnas behov och anpassats efter deras olika förkunskaper. Lektionerna täcker olika säkerhetsprinciper för information, krypteringstekniker för att skydda information samt säkerhetsmedvetenhet varigenom vi kan hjälpa till att identifiera cyberhot och risker relaterade till er verksamhetsmiljö.

Anställda utbildas i hur de ska genomföra grundläggande felsökning och bedöma förlopp med våra verktyg för uppföljning och rapportering.


Håll dig informerad. Läs vårt nyhetsbrev.
The subscriber's email address.