Hoppa till huvudinnehåll

White Paper


Här listas White Paper utgivna av Advenica.


NIS-direktivet - ökad informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster

I detta White Paper behandlar vi NIS-direktivet. NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. NIS är en förkortning av “The Directive on security of network and information systems”, det vill säga direktivet om säkerhet i nätverk och informationssystem.

Produktutveckling med hög assurans

Advenica erbjuder lösningar för cybersäkerhet som möter de allra högsta säkerhetskraven.

Produktutvecklingen på Advenica skiljer sig på olika sätt från traditionellt utvecklingsarbete. Våra kunder kräver att vi med hög assurans ska kunna gå i god för och kunna påvisa att våra lösningar är säkra. Det kan vi bara göra om allt arbete sker under starkt säkerhetsskydd och om lösningarna är enkla att få förtroende för, det vill säga att de är enkelt evaluerbara.

GDPR - ett hot som kan vändas till en möjlighet

I Advenicas White Paper om GDPR kan du läsa om vilka rättigheter den nya dataintegritetslagstiftningen för med sig för den enskilde individen och råd om hur GDPR-anpassningen bör se ut.
Håll dig informerad. Läs vårt nyhetsbrev.
The subscriber's email address.