White Paper

Här listas White Paper utgivna av Advenica.

I detta White Paper behandlar vi NIS-direktivet. NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur.
GDPR (General Data Protection Regulation) är den kommande dataintegritetslagstiftningen som börjar gälla inom EU från och med våren 2018.
A company’s cybersecurity initiatives and dialogues should be placed under their own banner – Digital Responsibility. Download Advenica's White Paper to learn more.
I detta White Paper kommenterar vi sju strategier utifrån en guide från Homeland Security och föreslår sätt att lösa delar av dess implementering.
Våra kunder kräver att vi med hög assurans ska kunna gå i god för och kunna påvisa att våra lösningar är säkra. Det kan vi bara göra om allt arbete sker under starkt säkerhetsskydd och om lösningarna är enkla att få förtroende för, det vill säga att de är enkelt evaluerbara.
Interested in an overview of quantum computing and its impact on cryptography? Read this SecuriVPN White Paper called Cryptography in a Quantum Age.  
I detta White Paper behandlar vi hur du uppnår säker digitalisering genom att styra dina informationsflöden enligt principen ”whitelisting”.